Školní rok 2018-2019

Zahájení nového školního roku

Aktualizováno 7. 7. 2019

3. 9. 2018 se děti rozběhly do svých nových tříd, aby se seznámily s novými hračkami a paní uči...

Čerčanské ochutnávání

Aktualizováno 7. 7. 2019

V sobotu 8. 9. 2018 se konalo, tak jako každý rok, "Čerčanské ochutnávání" s bohatým programem....

Hrátky v lese - Berušky

Aktualizováno 7. 7. 2019

Hrátky v lese s lesními domečky, stavba dřevěného lesíka a oslava Honzíkových narozenin.

Medvědí hrátky

Aktualizováno 7. 7. 2019

Medvědí hrátky ve třídě a hrabání listí na školní zahradě.

Hrátky kuřátek

Aktualizováno 7. 7. 2019

Hrátky na školní zahradě v písku a zdolávání lezecké stěny. Hry ve třídě a vycházky do okolí.

Hvězdárna - Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

V rámci hvězdného tématu jsme se vypravili vlakem do hvězdárny v Ondřejově. Moc jsme si to užil...

Výlet na horu Blaník - Berušky

Aktualizováno 7. 7. 2019

V úterý 25. 9. 2018 se třídy Berušek a Ježků, v rámci tématu "Jsme tu spolu - Rytíři a rytířky...

Výlet na horu Blaník - Ježci

Aktualizováno 7. 7. 2019

V úterý 25. 9. 2018 se třídy Berušek a Ježků, v rámci tématu "Jsme tu spolu - Rytíři a rytířky"...

Chlum - Koťata

Aktualizováno 7. 7. 2019

Pochod na Chlum

Pochod okolo Chlumu - Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

Ve úterý 2. 10. 2018 jsme se, jako již každoročně, vypravili na pěší túru okolo Chlumu. Počasí ...

Pochod okolo Chlumu - Kuřátka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Ve úterý 2. 10. 2018 jsme se, jako již každoročně, vypravili na pěší túru okolo Chlumu. Počasí ...

Drakiáda

Aktualizováno 7. 7. 2019

V sobotu 13. 10. 2018 se konala drakiáda pro rodiče s dětmi. Účast byla hojná a slunečné počasí...

Divadla v MŠ

Aktualizováno 7. 7. 2019

Tak jako v předchozích letech i letos pokračujeme v tradici dětských divadelních představení ve...

Dravci

Aktualizováno 7. 7. 2019

V úterý 23. 10. 2018 jsme nemohli chybět na fotbalovém hřišti v Čerčanech, kde se konala úžasná...

Tělocvična - Berušky, Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

Děti ze třídy Berušek a Medvídků upevňovaly svou tělesnou kondici s velkým nasazením, ale hlavn...

Zdravý zoubek

Aktualizováno 7. 7. 2019

25. 10. 2018 nás, tak jako každý rok, navštívíla paní zubařka MUDr. Martina Volfová, aby dětem ...

Vánoční keramické dílny pro rodiče s dětmi

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 5.11.2018 do středy 7.11.2018 se v odpoledních hodinách konaly vánoční keramické díl...

Mikulášská nadílka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Ve středu 5. 12. 2018 vypuklo ve všech třídách mikulášské veselí. Někdo se těšil, někdo trochu ...

Vánoční besídka - Berušky

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 10.12.2018 do úterý 18.12.2018 se postupně ve všech třídách uskutečnily vánoční besí...

Vánoční besídka - Ježci

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 10.12.2018 do úterý 18.12.2018 se postupně ve všech třídách uskutečnily vánoční besí...

Vánoční besídka - Kotatka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 10.12.2018 do úterý 18.12.2018 se postupně ve všech třídách uskutečnily vánoční besí...

Vánoční besídka - Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 10.12.2018 do úterý 18.12.2018 se postupně ve všech třídách uskutečnily vánoční besí...

Vánoční besídka - Motýlci

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 10.12.2018 do úterý 18.12.2018 se postupně ve všech třídách uskutečnily vánoční besí...

Vánoční besídka - Kuřátka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 10.12.2018 do úterý 18.12.2018 se postupně ve všech třídách uskutečnily vánoční besí...

Zpívání koled u stromečku

Aktualizováno 7. 7. 2019

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se konalo JEŽÍŠKOVSKÉ DOPOLEDNE. Děti si ve všech třídách zdobily jablí...

Tři králové

Aktualizováno 7. 7. 2019

V pondělí 7. 1. 2019 jsme se převlékli, nasadili ručně vyrobené královské koruny a vydali se, ...

Plavání v Benešově

Aktualizováno 7. 7. 2019

Hrátky v bazénu s nejrůznějšími pomůckami a vířivka, jsou činnosti, na které se každé úterý ve...

Motýlci - tvoření

Aktualizováno 7. 7. 2019

Spolupráce při výtvarných činnostech ve třídě.

Koulování - Koťata

Aktualizováno 7. 7. 2019

Koulování nejen venku, ale i ve třídě a za odměnu dobrý oběd.

Karneval - Motýlci, Kuřátka a Koťátka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Karnevalový rej v plném proudu, v rytmu veselých písniček a za zpěvu písně "Karneval".

Večerní čtení - Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

V rámci projektu Celé česko čte dětem, se konalo pohádkové čtení pro děti a jejich maminky. Čet...

Jarní keramické dílny

Aktualizováno 7. 7. 2019

Od pondělí 11. 3. 2019 do středy 13. 3. 2019 se v odpoledních hodinách konaly jarní keramické d...

Večerní čtení - Ježci a Berušky

Aktualizováno 7. 7. 2019

V rámci projektu Celé česko čte dětem, se konalo pohádkové čtení pro děti a jejich maminky. Čet...

Návštěva 1.tříd ZŠ

Aktualizováno 7. 7. 2019

Ve středu 27. 3. 2019 jsme se s předškoláčky vypravili do nedaleké ZŠ. Navštívili jsme prvňáčky...

Ježečci

Aktualizováno 7. 7. 2019

Společná stavba věže - radost z povedeného díla. Příprava na blížící se karneval.

Velikonoční pečení

Aktualizováno 7. 7. 2019

Příchod jara a velikonočních svátků je ve školce vždy ve znamení velmi činorodé atmosféry. Začí...

Hodovačka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Vrcholem velikonočních svátků je každoroční hodovačka na slepičí farmě u Matoušků, kterým patří...

Výstava MŠ v Infocentru

Aktualizováno 7. 7. 2019

V pátek 3. 5. 2019 byla v Infocentru v Čerčanech, malou vernisáží otevřena výstava výtvarných p...

Zvířátka na Ztracence

Aktualizováno 7. 7. 2019

Děti z Berušek, Medvědů a Ježečků si v pondělí 6. 5. 2019 nasadily batůžky a natěšené vyrazily ...

Vítání občánků na OÚ

Aktualizováno 7. 7. 2019

V květnu 2019 přivítalo několik dětí z Medvídků a jedna Beruška, na Obecním úřadě v Čerčanech, ...

Lehkoatletické závody

Aktualizováno 7. 7. 2019

20. 5. 2019 odjely děti ze tříd Berušek, Medvídků a Ježečků motorákem do Poříčí nad Sázavou, ab...

Čaj o čtvrté - Berušky

Aktualizováno 7. 7. 2019

Úterý 21. 5. 2019 bylo ve znamení anglického odpoledne s příjemnou atmosférou a nezbytným pohoš...

Čaj o čtvrté - Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

Čtvrtek 23. 5. 2019 byl ve znamení anglického odpoledne s příjemnou atmosférou a nezbytným poho...

Ples seniorů v KD

Aktualizováno 7. 7. 2019

23. 5. 2019 potěšily děti z Berušek, Medvídků a Ježečků, svým hudebně-pohybovým vystoupením, "t...

Mladší děti u hasičů

Aktualizováno 7. 7. 2019

Mladší děti se vypravily na exkurzi do čerčanské hasičské zbrojnice. Místní hasiči jim vše ocho...

Jarní besídka Motýlků

Aktualizováno 7. 7. 2019

Písničky, básničky, dramatizace pohádek, hudební nástrojky a veselý smích - to vše v květnových...

Jarní besídka Kuřátek

Aktualizováno 7. 7. 2019

Písničky, básničky, dramatizace pohádek, hudební nástrojky a veselý smích - to vše v květnových...

Výlet na zříceninu hradu Hláska - Koťátka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Malé děti z Koťátek si 28. 5. 2019 nasadily batůžky, nasedly do vlaku a s písní na rtech vyrazi...

Den dětí

Aktualizováno 7. 7. 2019

"Sluníčková" oslava Mezinárodního dne dětí se velmi vydařila a mimo výroby kreativních sluníček...

Tablo předškoláků

Aktualizováno 7. 7. 2019

Tak jako již několik let zpátky, tak i letos bylo vyvěšeno, na vývěsce obce u KD, tablo předško...

Pohádkový hrad Sázava

Aktualizováno 7. 7. 2019

Pohádkové postavy a den plný zábavy, ponaučení a her nás čekaly 4. 6. 2019 v Sázavě. Princezna,...

Koncert dětí ze ZUŠ v MŠ

Aktualizováno 7. 7. 2019

Ve středu 5. 6. 2019 dopoledne se, v prostorách mateřské školy, konal koncert žáků Základní umě...

Výlet na Konopiště - Berušky a Ježci

Aktualizováno 7. 7. 2019

Mladší děti z Berušek a Ježečků si 6. 6. 2019 nasadily batůžky a natěšené vyrazily na výlet za ...

Výlet na Jemniště - Motýlci a Kuřátka

Aktualizováno 7. 7. 2019

Mladší děti z Motýlků a Kuřátek si 6. 6. 2019 nasadily batůžky, nasedly do autobusu a s písní n...

Rozloučení předškoláků

Aktualizováno 7. 7. 2019

13. 6. 2019 se v KD uskutečnilo tradiční rozloučení předškoláků s mateřskou školou v podobě hud...

Medvědi na nádraží

Aktualizováno 7. 7. 2019

V červnových dnech se třída Medvídků vypravila na exkurzi. Jejich kroky směřovaly na nedaleké n...

Ježci - Lštění => Čtyřkoly

Aktualizováno 7. 7. 2019

V červnových dnech se třída Ježečků vydala na dopolední pěší túru do Lštění, Čtyřkol a zpět do ...

Kde bydlím - projekt Medvědi

Aktualizováno 7. 7. 2019

V rámci celoročního projektu "Kde bydlím" navštívily děti ze třídy Medvídků většinu svých bydli...

Spaní předškoláků ve školce

Aktualizováno 7. 7. 2019

19. 6. 2019 jsme prožili veselý večer na zahradě školy a poté dobrodružnou noc ve školce bez ma...

Berušky - vysvědčení

Aktualizováno 7. 7. 2019

Poslední školní den jsme si s dětmi zhodnotili školní rok, rozloučili se a před odchodem na zah...

Konec školního roku

Aktualizováno 7. 7. 2019

Poslední den školního roku se děti nejprve rozloučily se svými p. učitelkami ve třídách a po sv...